<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

دانلود جدیدترین نسخه فول بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری(همراه با آموزش نصب فارسی)

19,900 تومان

دانلود جدیدترین نسخه فول بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری(همراه با آموزش نصب فارسی)

129,900 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی و صحت سنجی روشهای تجربی تعيين پارامترهای مقاومتی توده سنگ

چكيده
پارامترهای مقاومتی تودهسنگ شامل مقاومت فشاری ) cmσ(و مدول دگرشکل پذیری ) mE ( نقش انکارناپذیری در طراحی و تحلیلفنی و مهندسی فضاهای زیرزمینی، شیبها و دیوارههای سنگی به عهدهدارند. با بدست آوردن این پارامترها با استفاده از روشهایتجربی میتوان بطور چشمگیری در زمانی کمتر نسبت به روشهای برجا، این پارامترهای ارزشمند را بدست آورد و از سوی دیگربطور قابل ملاحظهای هزینههای فاز مطالعات پروژه ها را کاهش داد. در این پژوهش ابتدا پارامترهای اولیه تودهسنگهای مسیر تونلانحراف آب سد گرین نهاوند از مطالعات آزمایشگاهی و پیمایش های صحرایی صورت گرفته بر روی درزهها، مغزهها و برونزدهای 6واحد زمین شناختی دگرگونی، آذر آواری و رسوبی Li, Kv-p, Ks-v, Kp-s, Kv, Kph-vK استخراج گردید. سپس برای هرکدام ازواحدهای زمین شناختی طبقهبندیهای مهندسی تودهسنگ به سه روش متداول RMR, Q, GSI صورت گرفت. در ادامه با استفادهاز مقادیر طبقهبندیها و با بهره گیری از روابط شاخص و متداول مقادیر مقاومت فشاری و مدول دگرشکل پذیری تودهسنگ بدستآمد. سپس نتایج بدست آمده از این روابط مورد مقایسه و صحتسنجی قرار گرفتند تا از این طریق با توجه به تنوع لیتولوژیکی تودهسنگهای مسیر روابط قابل اتکا و جامعتر شناسائی و پیشنهاد شوند.


واژههای کليدی:

تونل . طبقهبندی . تودهسنگ . مقاومت فشاری . مدول دگرشکل پذیری

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , طبقهبندی , تودهسنگ , مقاومت فشاری , مدول دگرشکل پذیری ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمين مدت زمان فروکش هجوم آب به تونل نوسود

چكيده
ورود جریان آب به تونل در حین فرآیند حفاری در اغلب تونلها بوجود میآید و سبب مشکلات فراوانی میگردد. این هجوم آب می-تواند در حد چند لیتر، چند ده لیتر، چند صد لیتر و یا حتی چند هزار لیتر باشد. بر حسب شرایط و میزان حجم آب ورودی به تونل،وقتی جریان آب از حدود 055 لیتر بر ثانیه در جبههکار تونل مکانیزه افزایش یابد امکان پمپاژ و آماده کردن زمینه حفاری از بینمیرود و حتی امکان تزریق برای کاهش هجوم آب از بین میرود. در این حالت باید تا زمان فروکش و کاهش حجم آب منتظر بود ودانستن این زمان در جهت برنامهریزی مدیریت حفاری تونل بسیار حائز اهمیت است. در اواخر اردیبهشتماه سال 1931 عملیات13 )دره زیمکان( به علت هجوم ناگهانی آب در سینهکار + حفاری قطعه دوم تونل نوسود در کیلومتراژ 399 TBM به مقدار حدودچهار هزار لیتر بر ثانیه، متوقف و در پی آن پروژه با تاخیر جدی روبهرو شده است. واحدهای سنگی دولومیت با میان لایههای آهکمارنی با سن تریاس است و روباره تونل در حدود 155 متر میباشد. طی جلسههای مدیریت بحران برگزار شده حول این موضوع،مقرر گردید مدت زمان لازم برای فروکش جریان آب در تونل، برآورد شود. تعیین هر چه دقیق این مدت زمان بدون شک نقش بهسزایی در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای مدیریتی مدیران پروژه ایفا مینماید. برای این منظور دادهبرداری روزانه از عمق سطح آبگمانههای دایر دره زیمکان و دبی آب ورودی به جبهه حفاری در دستورکار قرار گرفت. با استفاده از این اطلاعات مدت زمان فروکشجریان در تونل با روابط تحلیلی هیدروژئولوژی و نیز روش ریاضی، برآورد شده است. در این مقاله متدولوژی و نحوه محاسبه زمانفروکش جریان در تونل به روشهای مورد اشاره ارائه شده است. زمان برآورد شده برای کاهش جریان آب ورودی به تونل تا زمان نگارش این مقاله همخوانی خوبی داشته و این پایش و همخوانی ادامه دارد.


واژههای کليدی:

تونل نوسود . زمان فروکش . هیدروگراف . گمانه . دبی ورودی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل نوسود , زمان فروکش , هیدروگراف , گمانه , دبی ورودی ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی جریان آب ورودی به تونلها به روش تانسور نفوذپذیری

چكیده
شبکه ناپیوستگیها هنگام اجرای تونلها و فضاهای زیرزمینی در توده سنگهای مرتبط با سفره آبهای زیرزمینی، به عنوان مجاری اصلی انتقالآب محسوب میشوند. تخمین مقدار آب ورودی به تونلهایی که زیر سطح ایستابی و در توده سنگها حفر میشوند بهعنوان چالشی بزرگ در برابرطراحان و مجریان فضاهای زیر زمینی میباشد. تاکنون روابط و روشهای تحلیلی و عددی متعددی به منظور برآورد دبی آب ورودی به تونلهاارائه شده است ولی به علت عدم توجه به ناپیوستگیها، یکسان فرض نمودن مشخصات ناپیوستگیها و یا همسانگرد فرض نمودن محیط، مقداربرآورد مذکور واقعبینانه نبوده است. در این مقاله به منظور طراحی بهینه گالری زهکش با توجه به سیستم ناپیوستگیها در کاواک معدن شمارهیک سنگآهن گلگهر، از روش تانسور نفوذپذیری بهره گرفته شد. جهت برآورد دبی آب ورودی به تونل، از روشهای تحلیلی و تجربی متفاوتیاستفاده شد. بهطورکلی روابط تحلیلی نشت آب به درون تونل را بیش از مقادیر واقعی برآورد میکنند. در محیطهای سنگی پارامترهای هندسیدرزهها مقدار نشت به درون تونل را کنترل میکنند. از اینرو جهت در نظر گرفتن تأثیر ناپیوستگیها بر مقدار دبی ورودی به گالری زهکش ازتانسور هدایت هیدرولیکی استفاده شد. جهت بررسی تأثیر تانسور هدایت هیدرولیکی، مقدار دبی ورودی به گالری، یکبار با جایگزینی تانسورهدایت هیدرولیکی و بار دیگر با جایگزینی هدایت هیدرولیکی معادل قسمت سنگی معدن گلگهر در روابط تحلیلی به دست آمد و با نتایج حاصلاز روابط تجربی مقایسه شد. این مقایسه نشان داد که مقدار دبی ورودی به گالری با در نظر گرفتن تانسور هدایت هیدرولیکی در روابط تحلیلی بهطور متوسط 09 % کاهش یافته و به مقادیر حاصل از روابط تجربی نزدیکتر شده است.


واژههای کلیدی:

نفوذپذیری . تانسور هدایت هیدرولیکی . تونل . نشت آب . توده سنگ

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذپذیری , تانسور هدایت هیدرولیکی , تونل , نشت آب , توده سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مسائل مهندسی سنگ در طراحی و ساخت مغارهای سنگی بدون پوشش به منظور ذخيرهسازی مواد هيدروکربوری

چكيده
مواد هیدروکربوری میتواند در مکانهای مختلفی همچون مخازن نفت و گاز تخلیه شده، آکیوفرها یا آبخوانها، مغارهای نمکی، معادن رهاشده، مغارهای کم عمق پوشش دار و مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیره گردد. انواع مختلف ذخایر زیرزمینی نیاز به بررسی شرایطزمینشناسی و هیدروژئولوژی و همچنین مسائل مهندسی سنگ دارند. کنترل و نگهداری مواد هیدروکربور به منظور عدم نشت از مغارهایسنگی حائز اهمیت میباشد. این مسئله ممکن است با توجه به انواع روشهای ذخیرهسازی مواد هیدروکربوری و همچنین شرایطزمینشناسی منطقه به صورتهای مختلفی تفسیر گردد. به طور کلی دو روش به منظور کنترل نشت مواد هیدروکربوری از جمله نفت و گازدر مغار های سنگی وجود دارد؛ کنترل نفوذپذیری و کنترل هیدرودینامیکی با استفاده از حصار هیدرولیکی در تودهسنگ. این حصارهیدرولیکی به کمک استفاده از یک سیستم پرده آب باعث ایجاد یک شرایط مرزی هیدرولیکی به صورت مصنوعی در تودهسنگ میگردد.در این مقاله، مهمترین مسائل و پارامترهای مهندسی سنگ به منظور ذخیرهسازی مواد هیدروکربوری در مخازن سنگی بدون پوشش موردبررسی قرار گرفته است. مهمترین مرحله در ساخت مغارهای سنگی بدون پوشش به منظور ذخیرهسازی مواد هیدروکربوری، انتخاب موقعیت و محل مناسب آنها میباشد که به پارامترهای زمینشناسی و هیدروژئولوژی محل احداث مغارها بستگی دارد.


واژههای کليدی:

ذخیرهسازی مواد هیدروکربوری . مغارهای سنگی . مسائل مهندسی سنگ . زمینشناسی . هیدروژئولوژی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ذخیرهسازی مواد هیدروکربوری , مغارهای سنگی , مسائل مهندسی سنگ , زمینشناسی , هیدروژئولوژی ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نفوذ آب و نحوه مقابله با آن در تونل بلند طرح چند منظوره اومااویا (UMA OYA)

چكيده
11 به داخل تونل بلند در طرح چند منظوره اومااویا در کشور سریلانکا، علاوه بر ایجاد مشکلات اجرایی + هجوم آب در کیلومتراژ حدود 161در انجام عملیات حفاری، مشکلات اجتماعی ناشی از کاهش سطح آب در چاهها، نشست سطح زمین و ایجاد ترك در خانههای مسکونیروستاییان را به دنبال داشت. در ابتدا مقدار آب هجومی به سینهکار حدود 061 لیتر بر ثانیه برآورد گردید که به مرور کاهش یافت. حفاریتونل به منظور عبور از این زون آبدار با سرعت ادامه یافت تا عملیات تزریق پشتسر، به صورت سیستماتیك و مؤثر انجام گیرد. بدین منظو11متوقف و عملیات تزریق شامل تکمیل تزریق تماسی، آببندی درزهها و تزریق تحکیمی در دستور + دستگاه حفاری در کیلومتراژ 021کار قرار گرفت. با بررسی اولیه شرایط زمینشناسی، رینگ 0201 الی 0013 به طول حدود 221 متر به عنوان محدوده عملیات تزریقانتخاب گردید. با پیشرفت کار و انجام عملیات تزریق مشخص شد، درزهها در محدوده گستردهتری با یکدیگر در ارتباط میباشند بنابراینانجام عملیات تزریق در این محدوده، سبب انحراف آب و پسزنی آن به قسمتهای جلو و عقب محدوده تزریق شد که لازم شد، گسترهعملیات تزریق به محدوده وسیعتری )حدود 311 متر( گسترش یابد. در این راستا، عملیات تزریق در سه منطقه، تعریف و اجرا گردید.اندازهگیریهای انجام شده از مقدار آب خروجی از تونل بیانگر کاهش حدود 01 درصدی میزان آب تا 22 سپتامبر است. به نحوی کهمقدار آب از حدود 191 لیتر بر ثانیه به حدود 123 لیتر بر ثانیه کاهش یافته است. پیشبینی میشود با پایان عملیات تزریق مقدار آب نشتی در محدوده به کمتر از 31 لیتر بر ثانیه برسد.


واژههای کليدی:

هجوم آب . تزریق تماسی . تزریق تحکیمی . آببندی تونل

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هجوم آب , تزریق تماسی , تزریق تحکیمی , آببندی تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر زلزله بر لایه های خاك ساختگاه فضاهای زیرزمینی (مطالعه موردی تونل خط 3 متروی شیراز)

چكیده
امروزه زلزله یکی از مخرب ترین عوامل طبیعی بوده که با مقاومسازی سازهها میتوان تا حدودی زیادی با آن مقابله کرد. از دیدگاهمهندسی اهمیت زلزله به لحاظ اثر آن بر رویسازههای مختلف بخصوص سازههای زیرزمینی میباشد. برای طراحی یک سازهزیرزمینی ایمن در برابر زلزله، داشتن یک تخمین دقیق از تاثیر امواج لرزهای بر روی ساختگاه که در نهایت منجر به شناخت درستیاز آن خواهد شد، امری لازم و ضروری است. پاسخ زمین در برابر امواج لرزهای وابسته به لایهبندی خاک ساختگاه میباشد. در اینمقاله ابتدا مقادیر مربوط به شتابنگاشتهای دو زلزله بم و Imperial Valley با استفاده از ابزار ANFIS در نرمافزار MATLAB بایکدیگر ترکیب شده و طیف ارتعاشی جدیدی تولید گردیده که ویژگیهای هر دو زمین لرزهرا تا حدودی داراست. سپس طیف تولیدشده با استفاده از نرمافزار SEISMOSIGNAL اصلاح گردیده )فیلتر میان گذر 0.2-30Hz و اصلاحات خط مبنا( و پس از آن بااستفاده از مشخصات خاک اطراف تونل خط 3 متروی شیراز و با کمک نرمافزار DEEPSOIL ، به تحلیل رفتار لایههای خاک در حوزه زمان و فرکانس بصورت مستقیم و برگشتی پرداخته شده است.


کلمات کلیدی :

زلزله . اثرات ساختگاهی . تحلیل فرکانسی . ابزار ANFIS . نرمافزار SEISMOSIGNAL . نرمافزار DEEPSOIL .

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , اثرات ساختگاهی , تحلیل فرکانسی , ابزار ANFIS , نرمافزار SEISMOSIGNAL , نرمافزار DEEPSOIL , ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی میزان نشست زمین در مناطق شهری در اثر حفر تونلهای کم عمق

چكیده
جابجایی زمین از مسایل اجتنابناپذیر در حفاریها، ساخت تونلها و فضاهای زیرزمینی در نزدیکی سطح زمین است. حفر تونل در هر عمقی ازخاک منجر به تغییر سیستم توزیع تنشها، رها شدن تنشهای برجا و نشست سطح زمین میشود. این مسئله در مورد تونلهای کمعمق حفرشده در مناطق شهری و به خصوص به هنگام عبور از زیر مناطق مسکونی از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنابراین اطلاع از نحوه رفتار تونل ونشستهای ناشی از آن از الزامات طراحی این نوع سازههای زیرسطحی میباشد. به دلیل عبور از زیرمناطق مسکونی، برآورد میزان آسیبهایاحتمالی به سازهها مهم بوده و یکی از قسمتهای اساسی اجرای چنین پروژههایی محسوب میشود.احداث تونلهای کمعمق سبب ایجاد کرنش در اطراف فضای حفاری میشود که این امر باعث آسیب بر سازههای اطراف تونل میگردد. در دهه-های اخیر روشهای تجربی، تحلیلی و عددی بسیاری توسط پژوهشگران مختلف در قالب مقالههای علمی با هدف تخمین حداکثر جابجایی درسطح زمین و در امتداد محور تونل ارائه شده است.در این پایاننامه با مدلسازی سهبعدی بخش فوقانی تونل خط دو قطار شهری کرج با نرمافزار اجزاء محدود پلاکسیس، میزان نشست برآورد شدهاست. این تحلیل عددی در شرایط بدون حضور سازه سطحی) Greenfield 3/ ( انجام شده است. میزان ماکزیمم نشست حاصل در سطح زمین 94 سانتیمتر را ثبت کردهاند، مقدار معقولی / سانتیمتر به دست آمده است. در ادامه با مقایسه نتایج حاصل با نتایج رفتارنگاری پروژه که نشست 4ارزیابی میگردد.


واژههای کلیدی:

پلاکسیس . نشست سطحی . رفتارنگاری

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پلاکسیس , نشست سطحی , رفتارنگاری ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه نتایج همگرایی ایستگاه های تونل انتقال آب چهل چای با روشهای عددی و رابطه تجربی بهينه شده

چكيده
روشهای مختلفی برای پیشبینی همگرایی تونل موجود است. یکی از این روشها، پیشبینی همگرایی تونل با استفاده از برنامهمتلب و جعبهابزار شبکههای عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks (ANNs)) و همچنین جعبهابزار برازش منحنی در محیطبرنامه متلب میباشد. حوزه كاربرد این برنامهها آنچنان گسترده است كه از كاربردهای طبقهبندی گرفته تا كاربردهایی نظیردرونیابی، تخمین، آشکارسازی و ... را شامل میشود .در این تحقیق از دادههای ژئومکانیکی 11 پارامتر متغیر از ویژگیهای تودهسنگ تونلهای مختلف بهعنوان ورودی و نتایج رفتارنگاریهمین تونلها بهعنوان خروجی، در یک شبکه عصبی، آموزش و اعتبارسنجی میشوند و سپس در ادامه رابطه قوسی بهعنوان یکرابطه تجربی محاسبه همگرایی، توسط دادههای مختلف تونل انتقال آب بهینه میشوند. در شبکه عصبی آموزشدیده و تابعبهینهشده، میزان همگرایی ایستگاههای مختلف تونل انتقال آب چهلچای پیشبینی میشود. در پایان، نتایج بدست آمده از شبکهعصبی مصنوعی، همگرایی بدست آمده از رابطه بهینهشده قوسی و همگراییهای قرائتشده ایستگاههای مختلف تونل انتقال آب چهلچای و همچنین مدلسازی با استفاده از روش عددی المان مجزا 3DEC ، مقایسه شدهاند.


واژههای کليدی:

شبکههای عصبی مصنوعی . رابطه قوسی . همگرایی . تونل انتقال آب چهلچای . 3DEC

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبکههای عصبی مصنوعی , رابطه قوسی , همگرایی , تونل انتقال آب چهلچای , 3DEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب مدل رفتاری مناسب برای مدلسازی نشست ناشی از حفر تونل در محيط شهری با استفاده از نتایج رفتارسنجی

چكيده
احداث تونل همواره با ایجاد تغییراتی در محیط اطراف همراه بوده که این تغییرات بصورت نشست در سطح زمین نمود پیدا میکند. اینمسئله در نواحی شهری به دلیل عمق کم و سست بودن زمین از اهمیت ویژه برخوردار است. انتخاب مناسبترین مدل رفتاری برایاستفاده در تحلیلهای عددی از میان مدلهای رفتاری متفاوت موجود برای توصیف رفتار مکانیکی خاک، مرحله ای اساسی در تحلیلهایعددی بشمار میرود، که این مسئله موضوع اصلی این مقاله را تشکیل میدهد. در این تحقیق مدلسازی عددی جابجاییهای ناشی از حفرتونل امیرکبیر در بخش T4 و با استفاده از روش عددی اجزاء محدود انجام شده است. مدلسازی عددی مطابق با شرایط واقعی اجرایی تونلو برای مدلهای رفتاری متفاوت شامل مدل موهر کولمب، مدل کرنش سخت شونده استاندارد، و مدل سخت شونده در کرنشهای کوچکانجام صورت گرفته است. در ادامه نتایج حاصل از تحلیل عددی با نتایج مانیتورینگ مقایسه شده و بهترین مدل رفتاری برای توصیفجابجاییهای ناشی از حفر تونل امیرکبیر پیشنهاد شده است. در نهایت، یک تحلیل پارامتریک بر روی پارامترهای رفتاری اصلی خاک انجامشده و نتایج آنها بررسی شد. مقایسه نتایج تحلیلهای عددی با مقادیر نشست واقعی اندازهگیری شده در بالای تونل نشان میدهد، مقادیرنشست حاصل از تحلیلهای عددی برای عمده مراحل حفر و نگهداری تونل در محدوده بین کمترین و بیشترین مقادیر اندازهگیری شدهقرار دارند. همچنین، نتایج حاصل از مدلهای سخت شونده بیشترین انطباق را با نتایج حاصل از رفتارسنجی دارند. نتایج تحلیلهایعددی با استفاده از مدلهای رفتاری متفاوت نشان میدهند، استفاده از مدلهای پیشرفته که خواص غیرخطی، قبل از شکست و سختی بالای خاک تحت کرنشهای کوچک را درنظر میگیرند، میتواند پیشبینی جابجاییها را در حد قابل قبولی بهبود بخشد.


واژههای کليدی:

نشست تونل شهری . اندرکنش خاک تونل . مدلهای رفتاری خاک . مدل سخت شونده در کرنشهای کوچک

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست تونل شهری , اندرکنش خاک تونل , مدلهای رفتاری خاک , مدل سخت شونده در کرنشهای کوچک ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب سيستم نگهداری و طول گام پيشروی در تونل شمارة سه جاده قزوین تنكابن بر اساس آناليز ریسک

چكيده
انتخاب سيستم نگهداری مناسب از مهمترین عوامل تأثيرگذار در اجرای موفق پروژههای تونلسازی است. پس از انجام مطالعاتزمينشناسی مهندسی ساختگاه تونل و بهکارگيری روشهای ردهبندی مهندسی تودهسنگ، مرحلهی طراحی سيستم نگهداری آغازمیشود. در طراحی سيستم نگهداری تونل، معيارهای مختلفی از جمله مدت بهرهبرداری، ایمنی و هزینهها درنظر گرفته میشوند.حفاریهای زیرزمينی در محيطی با عدم قطعيت انجام میشوند و همواره با درصد بالایی از ریسك همراه هستند. آناليز ریسك روشیبرای مقابله با محدودیتهای ناشی از عدم قطعيت میباشد. مدیریت صحيح و به موقع ریسكها، موجب به حداقل رساندن احتمالوقوع یا اثر پيامدهای منفی بر اهداف پروژه خواهد شد. یکی از طرحهای مهم راهسازی در استان قزوین، جاده قزوین به تنکابن ازمسير الموت است. این پروژه دارای 62 تونل است که طولانیترین آن 0044 متر میباشد. هدف از این مطالعه ارائه سيستم نگهداریبهينه و گام پيشروی متناسب برای تونل شماره سه این جاده با استفاده ازآناليز ریسك است. از جمله ابزارهای بکار رفته در اینتحقيق کد نویسی در Flac 2D و شبيهسازی مونتکارلو میباشند. در پایان طبق نتایج حاصل، استفاده از شاتکریت مسلح شده با1 در 6 متری با گام پيشروی 6 متر در هر راند / فيبر فولادی به ضخامت 04 ميلیمتر به همراه راک بولت 0 متری به فواصل 5 پيشنهاد میگردد.


واژههای کليدی:

آناليز ریسك . طراحی نگهداری تونل . Flac 2D . مونتکارلو، تونل شماره . جاده قزوین الموت

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آناليز ریسك , طراحی نگهداری تونل , Flac 2D , مونتکارلو، تونل شماره , جاده قزوین الموت ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 4656 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 4656 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 - 2783407- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD